Ετήσια Οικονομική έκθεση 2022

Ετήσια οικονομική έκθεση 2022 σε iXBRL
Ετήσια οικονομική έκθεση 2022 - αρχείο iXBRL μέσω inline viewer.

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 2022 - Θυγατρικών

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2022 της Adele Shipping Co.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2022 της Bastian Shipping Co.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2022 της Cadence Shipping Co.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2022 της Carran Shipping Co.

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση 2022

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση για την περίοδο 1.1.2022 έως 30.6.2022

Ετήσια Οικονομική έκθεση 2021

Ετήσια οικονομική έκθεση 2021 σε iXBRL
Ετήσια οικονομική έκθεση 2021 σε XHTML

Εννιάμηνη Οικονομική έκθεση 2021

Εννιάμηνη Χρηματοοικονομική έκθεση για την περίοδο 1.1.2021 έως 30.9.2021

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση 2021

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση για την περίοδο 1.1.2021 έως 30.6.2021

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2020

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 24.11.2020 έως 31.12.2020
2022

Ετήσια Οικονομική έκθεση 2022

Ετήσια οικονομική έκθεση 2022 σε iXBRL
Ετήσια οικονομική έκθεση 2022 - αρχείο iXBRL μέσω inline viewer.

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 2022 - Θυγατρικών

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2022 της Adele Shipping Co.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2022 της Bastian Shipping Co.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2022 της Cadence Shipping Co.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2022 της Carran Shipping Co.

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση 2022

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση για την περίοδο 1.1.2022 έως 30.6.2022
2021

Ετήσια Οικονομική έκθεση 2021

Ετήσια οικονομική έκθεση 2021 σε iXBRL
Ετήσια οικονομική έκθεση 2021 σε XHTML

Εννιάμηνη Οικονομική έκθεση 2021

Εννιάμηνη Χρηματοοικονομική έκθεση για την περίοδο 1.1.2021 έως 30.9.2021

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση 2021

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση για την περίοδο 1.1.2021 έως 30.6.2021
2020

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2020

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 24.11.2020 έως 31.12.2020