Εννιάμηνη Οικονομική έκθεση 2021

Εννιάμηνη Χρηματοοικονομική έκθεση για την περίοδο 1.1.2021 έως 30.9.2021

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση 2021

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση για την περίοδο 1.1.2021 έως 30.6.2021

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2020

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 24.11.2020 έως 31.12.2020
2021

Εννιάμηνη Οικονομική έκθεση 2021

Εννιάμηνη Χρηματοοικονομική έκθεση για την περίοδο 1.1.2021 έως 30.9.2021

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση 2021

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση για την περίοδο 1.1.2021 έως 30.6.2021
2020

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2020

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 24.11.2020 έως 31.12.2020